Angi prosessvekst for faner

Denne policyinnstillingen lar deg bestemme hvor ofte Internet Explorer oppretter nye faneprosesser. Internet Explorer bruker to algoritmer.

Standardalgoritmen har fire innstillinger: Lav, medium, høy eller standard. Lav oppretter veldig få faneprosesser, medium oppretter et moderat antall faneprosesser, og høy tillater raskt prosessvekst for faner og er bare ment til bruk på datamaskiner som har godt med fysisk minne. Standardinnstillingen oppretter et optimalt antall faneprosesser på grunnlag av operativsystemet og mengden fysisk minne. Vi anbefaler standardinnstillingen.

Den andre algoritmen må eksplisitt aktiveres ved at det opprettes en heltallsinnstilling. I dette tilfellet vokser hver isolasjonsinnstilling for Internet Explorer raskt til det spesifiserte antallet faneprosesser, uavhengig av fysisk minne på datamaskinen eller hvor mange isolasjonsinnstillinger for Internet Explorer som kjører.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, setter du prosessvekst for faner i Internet Explorer til lav, medium, høy eller til et heltall.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, blir prosessveksten for faner satt til standardverdien. Brukeren kan endre denne verdien ved å bruke registernøkkelen. Obs! På terminalserver er standardverdien heltallet 1.


Støttes av: Minst Internet Explorer 8.0
Prosessvekst for faner

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameTabProcGrowth
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)