Ställ in värde för flikprocesser

Den här principinställningen ger dig möjlighet att ställa in när Internet Explorer skapar nya flikprocesser. Internet Explorer använder två olika algoritmer.

Standardalgoritmen har fyra lägen: låg, medium, hög och standard. Låg skapar väldigt få flikprocesser, medium skapar en del och hög skapar väldigt många flikprocesser snabbt och är endast avsett för datorer med mycket fysiskt minne. Standardinställningen optimerar antalet flikprocesser beroende på operativsystem och minne. Vi rekommenderar standardinställningen.

Den andra algoritmen måste aktiveras uttryckligen genom att en heltalsinställning skapas. I detta fall kommer varje isoleringsinställning för Internet Explorer snabbt att börja använda det angivna antalet flikprocesser, oavsett hur mycket fysiskt minne det finns på datorn och oavsett hur många Internet Explorer-isoleringsinställningar som körs.

Om du aktiverar den här principinställningen anger du med vilken frekvens Internet Explorer ska skapa nya flikprocesser: låg, medium, hög eller ett heltal.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen används standardinställningen för generering av flikprocesser. Användaren kan ändra det här värdet via registernyckeln. Obs! I Terminal Server är standardvärdet heltalet 1.


Stöds på: Minst Internet Explorer 8.0
Värde för flikprocesser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameTabProcGrowth
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)