Προσαρμογή κουμπιών γραμμής εργαλείων

Καθορίζει ποια κουμπιά θα εμφανίζονται στη βασική γραμμή εργαλείων του Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να καθορίσετε εάν κάθε κουμπί θα εμφανίζεται επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για κάθε κουμπί.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ή δεν την ρυθμίσετε, η βασική γραμμή εργαλείων θα εμφανίζεται με τις προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις, εκτός εάν οι χρήστες την προσαρμόσουν.


Υποστηρίζεται σε: Μόνο Internet Explorer 5.0 και Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameSpecifyDefaultButtons
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Εμφάνιση κουμπιού "Πίσω"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Back
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Εμπρός"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Forward
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Διακοπή"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Stop
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Ανανέωση"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Refresh
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Αρχική σελίδα"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Home
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Αναζήτηση"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Search
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Αγαπημένα"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Favorites
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση κουμπιού "Ιστορικό"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_History
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Φάκελοι"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Folders
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Πλήρης οθόνη"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Fullscreen
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Εργαλεία"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Tools
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Αλληλογραφία"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_MailNews
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Μέγεθος γραμματοσειράς"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Size
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Εκτύπωση"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Print
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Επεξεργασία"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Edit
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Συζητήσεις"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Discussions
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Αποκοπή"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Cut
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Αντιγραφή"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Copy
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Επικόλληση"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Paste
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Εμφάνιση του κουμπιού "Κωδικοποίηση"
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Encoding
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)