Menu Narzędzia: wyłącz opcję menu Opcje internetowe

Uniemożliwia użytkownikom otwieranie okna dialogowego Opcje internetowe z menu Narzędzia w programie Microsoft Internet Explorer.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, użytkownicy nie będą mogli zmieniać w przeglądarce za pomocą menu Narzędzia swoich opcji internetowych, takich jak domyślna strona główna, rozmiar pamięci podręcznej oraz ustawienia połączeń i serwera proxy. Po kliknięciu polecenia Opcje internetowe w menu Narzędzia użytkownicy będą informowani, że polecenie jest niedostępne.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli zmieniać ustawienia internetowe w menu Narzędzia przeglądarki.

Uwaga: ta zasada nie uniemożliwia użytkownikom wyświetlania i zmieniania ustawień internetowych przez kliknięcie ikony Opcje internetowe w Panelu sterowania systemu Windows.

Zobacz też zasady dotyczące opcji internetowych, znajdujące się w folderach \Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer i \Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoBrowserOptions
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)