Να μην επιτρέπεται η ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει αναζητήσεις από τη γραμμή διευθύνσεων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, θα πρέπει να καθορίσετε ποια από τις ακόλουθες ενέργειες θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις αναζητήσεις από τη γραμμή διευθύνσεων. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει την καθορισμένη ενέργεια.

• Να μην γίνεται αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων: Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γραμμής διευθύνσεων για αναζητήσεις. Ο χρήστης εξακολουθεί να μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις από τη γραμμή αναζήτησης κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση".
• Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο κύριο παράθυρο: Όταν ο χρήστης πραγματοποιεί αναζητήσεις από τη γραμμή διευθύνσεων, η λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τις ενέργειες που εφαρμόζονται για τις αναζητήσεις από τη γραμμή διευθύνσεων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Κατά την αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων:


 1. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο βασικό παράθυρο
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAutoSearch
  Value TypeREG_DWORD
  Value4
 2. Να μην γίνεται αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAutoSearch
  Value TypeREG_DWORD
  Value0


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)