Ενεργοποίηση καταγραφής για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει αν ο Internet Explorer αποθηκεύει πληροφορίες αρχείου καταγραφής για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer καταγράφει τις πληροφορίες των στοιχείων ελέγχου ActiveX (συμπεριλαμβανομένου του URI προέλευσης που φόρτωσε το στοιχείο ελέγχου και αν ήταν αποκλεισμένο) σε ένα τοπικό αρχείο.

Αν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της πολιτικής, ο Internet Explorer δεν θα καταγράφει πληροφορίες για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων πολιτικής "Απενεργοποίηση αποκλεισμού παλιών στοιχείων ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer" ή "Απενεργοποίηση αποκλεισμού παλιών στοιχείων ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer σε συγκεκριμένους τομείς".

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα "Outdated ActiveX Controls" (Παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX) στη βιβλιοθήκη TechNet του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameAuditModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)