Κατάργηση κουμπιού "Εκτέλεση αυτήν τη φορά" για τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer

Με αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής μπορείτε να εμποδίσετε την εμφάνιση του κουμπιού "Εκτέλεση αυτήν τη φορά" και την εκτέλεση συγκεκριμένων παλιών στοιχείων ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν θα βλέπουν το κουμπί "Εκτέλεση αυτήν τη φορά" στο προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται, όταν ο Internet Explorer αποκλείει ένα παλιό στοιχείο ελέγχου ActiveX.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες θα βλέπουν το κουμπί "Εκτέλεση αυτήν τη φορά" στο προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται, όταν ο Internet Explorer αποκλείει ένα παλιό στοιχείο ελέγχου ActiveX. Πατώντας αυτό το κουμπί, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το παλιό στοιχείο ελέγχου ActiveX μία φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Outdated ActiveX Controls" (Παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX) στη βιβλιοθήκη TechNet για τον Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameRunThisTimeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)