Χρήστης ριζικής διαδρομής ενοποίησης

Καθορίζει τη θέση όπου δημιουργούνται συμβολικές συνδέσεις στην τρέχουσα έκδοση ενός ανά χρήστη δημοσιευμένου πακέτου. Δημιουργούνται συντομεύσεις, συσχετισμοί τύπων αρχείων κ.ά. καταδεικνύοντας αυτήν τη διαδρομή. Αν είναι κενή, οι συμβολικές συνδέσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση. Παράδειγμα: %localappdata%\Microsoft\AppV\Client\Integration.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Server 2008 R2 ή Windows 7
Χρήστης ριζικής διαδρομής ενοποίησης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Integration
Value NameIntegrationRootUser
Value TypeREG_SZ
Default Value%localappdata%\Microsoft\AppV\Client\Integration

appv.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)