Konfigurera Behandling av princip för mappomdirigering

Den här principinställningen styr när principerna för mappomdirigering uppdateras.

Den här principinställningen påverkar alla principer som använder komponenten för mappomdirigering i grupprinciperna, t.ex. principer i Windows-inställningar\Mappomdirigering. Du kan endast ange principen för mappomdirigering för grupprincipobjekt som lagras i Active Directory, inte för grupprincipobjekt på den lokala datorn.

Den här principinställningen åsidosätter anpassade principinställningar för mappomdirigeringen som programmet angav när det installerades.

Om du aktiverar den här principinställningen kan du använda de kryssrutor som visas för att ändra alternativen. Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen påverkar den inte systemet.

Alternativet "Tillåt behandling över långsam nätverksanslutning" uppdaterar principerna även när uppdateringen överförs via en långsam nätverksanslutning, till exempel en telefonlinje. Uppdateringar över långsamma anslutningar kan orsaka stora fördröjningar.

Alternativet "Behandla även om grupprincipobjekten inte har ändrats" uppdaterar och använder principer på nytt, även om principerna inte har ändrats. Många principimplementeringar anger att de endast uppdateras om de ändras. Trots detta kan det vara en god idé att uppdatera principer som inte har ändrats, så att en önskad inställning tillämpas igen om en användare har ändrat den.


Stöds på: Minst Windows 2000
Tillåt behandling över långsam nätverksanslutning
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}
Value NameNoSlowLink
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Behandla även om grupprincipobjekten inte har ändrats
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}
Value NameNoGPOListChanges
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

grouppolicy.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)