Služba Fax Service

Toto nastavení zásad povoluje nebo zakazuje použití tohoto modulu snap-in.

Pokud toto nastavení zásad povolíte, modul snap-in bude povolen a může být přidán do konzoly MMC (Microsoft Management Console) nebo spuštěn z příkazového řádku jako samostatná konzola.

Pokud toto nastavení zásad zakážete, modul snap-in bude zakázán a nemůže být přidán do konzoly MMC (Microsoft Management Console) nebo spuštěn z příkazového řádku jako samostatná konzola. Zobrazí se chybová zpráva oznamující, že použití tohoto modulu snap-in je zakázáno zásadou.

Jestliže toto nastavení zásad není nakonfigurováno, je povolení nebo zakázání modulu snap-in určeno nastavením Omezit přístup uživatelů pouze k výslovně povoleným modulům snap-in.

– Je-li nastavení Omezit přístup uživatelů pouze k výslovně povoleným modulům snap-in povoleno, nemohou uživatelé kromě výslovně povolených modulů snap-in použít žádný jiný modul snap-in. Chcete-li výslovně povolit použití tohoto modulu snap-in, povolte toto nastavení zásad. Jestliže toto nastavení zásad není nakonfigurováno nebo je zakázáno, je tento modul snap-in zakázán.

– Je-li nastavení zásad Omezit přístup uživatelů pouze k výslovně povoleným modulům snap-in zakázáno nebo není nakonfigurováno, mohou uživatelé použít libovolný modul snap-in kromě modulů výslovně zakázaných. Chcete-li výslovně zakázat použití tohoto modulu snap-in, zakažte toto nastavení zásad. Jestliže toto nastavení zásad není nakonfigurováno nebo je povoleno, je tento modul snap-in povolen.

Když je modul snap-in zakázán, není zobrazen v okně Přidat či odebrat modul snap-in v konzole MMC. Když uživatel otevře soubor konzoly, který obsahuje zakázaný modul snap-in, soubor konzoly se otevře, ale zakázaný modul snap-in se nezobrazí.


Podporováno na: Minimálně Windows 2000
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\MMC\{753EDB4D-2E1B-11D1-9064-00A0C90AB504}
Value NameRestrict_Run
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

mmcsnapins.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)