Varsayılan dışındaki sunucu bağlantısı kesme eylemleri

Belirli çevrimdışı sunuculardan bağlantıları kesildiğinde bilgisayarların vereceği tepkiyi belirler. Bu ayar varsayılan tepkiyi (kullanıcı tarafından belirtilen bir tepki) ve "Sunucu bağlantısı kesildiğinde gerçekleştirilecek eylem" ayarında belirtilen yanıtı geçersiz kılar.

Bu ayarı kullanmak için Göster'i tıklatın. İçeriği Göster iletişim kutusunda, Değer Adı sütun kutusuna sunucunun bilgisayar adını yazın. Ardından, Değer sütun kutusuna, bu sunucuyla bağlantıları kesildiğinde kullanıcılar çevrimdışı çalışabilirlerse "0", çalışamazlarsa "1" girin.

Bu ayar Bilgisayar Yapılandırması ve Kullanıcı Yapılandırması klasörlerinde görünür. İki ayar da belirli bir sunucu için yapılandırılırsa, Bilgisayar Yapılandırması'ndaki ayar Kullanıcı Yapılandırması'ndaki ayardan öncelikli olur. Hem Bilgisayar hem de Kullanıcı yapılandırması bir kullanıcının ayarından önceliklidir. Bu ayar kullanıcıların Çevrimdışı Dosyalar sekmesinden özel eylemler ayarlamasını engellemez. Ancak, kullanıcılar bu ayarla oluşturulan hiçbir özel eylemi değiştiremez.

İpucu: Bir ayar oluşturmadan bu ayarı yapılandırmak için, Windows Gezgini'nde, Araçlar menüsünde, Klasör Seçenekleri'ni tıklatın, Çevrimdışı Dosyalar sekmesini tıklatın ve sonra Gelişmiş'i tıklatın. Bu ayar, "Özel Durumlar Listesi"ndeki ayarlara karşılık gelir.


Destek yeri: Yalnızca Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000

Kullanılabilir olan sunucular için varsayılan değer olmayan işlemleri belirtin.

Aşağıda listelenen bir işlem değeriyle eşleşen bir sunucu adı girin.

Özelleştirilecek eylemler:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\CustomGoOfflineActions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

Değerler:

0 = Çevrimdışı çalış. Sunucunun dosyaları yerel bilgisayarda kullanılabilir

1 = Hiçbir zaman çevrimdışı çalışma. Sunucunun dosyaları yerel bilgisayar tarafından kullanılamaz.


offlinefiles.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)