Επιλογή ενέργειας του κουμπιού αναστολής λειτουργίας (ρεύμα)

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει την ενέργεια που θα κάνουν τα Windows όταν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί αναστολής λειτουργίας.

Στις πιθανές ενέργειες περιλαμβάνονται:
-Καμία ενέργεια
-Αναστολή λειτουργίας
-Αδρανοποίηση
-Τερματισμός λειτουργίας

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες μπορούν να δουν και να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Vista
Ενέργεια κουμπιού αναστολής λειτουργίας


 1. Καμία ενέργεια
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB
  Value NameACSettingIndex
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Αναστολή λειτουργίας
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB
  Value NameACSettingIndex
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Αδρανοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB
  Value NameACSettingIndex
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Τερματισμός λειτουργίας
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB
  Value NameACSettingIndex
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


power.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)