Tillat tilgang til BitLocker-beskyttede faste datastasjoner fra tidligere versjoner av Windows

Denne policyinnstillingen angir om faste datastasjoner formatert med FAT-filsystemet kan låses opp og vises på datamaskiner som kjører Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP med Service Pack 3 (SP3) eller Windows XP med Service Pack 2 (SP2).

Hvis denne policyinnstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan faste datastasjoner formatert med FAT-filsystemet låses opp på datamaskiner som kjører Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP med SP3 eller Windows XP med SP2, og innholdet kan vises. Disse operativsystemene har skrivebeskyttet tilgang til BitLocker-beskyttede stasjoner.

Når denne policyinnstillingen er aktivert, merker du av for Ikke installer BitLocker To Go-leser på FAT-formaterte faste stasjoner for å hindre brukere fra å kjøre BitLocker To Go-leseren fra faste stasjoner. Hvis BitLocker To Go-leseren (Bitlockertogo.exe) finnes på en stasjon som ikke har et angitt ID-felt, eller hvis stasjonen har samme ID-felt som er angitt i policyinnstillingen Oppgi unike IDer for organisasjonen, blir brukeren bedt om å oppdatere BitLocker, og BitLocker To Go-leseren slettes fra stasjonen. For at den faste stasjonen i denne situasjonen skal låses opp på datamaskiner som kjører Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP med SP3 eller Windows XP med SP2, må BitLocker To Go-leseren være installert på datamaskinen. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, blir BitLocker To Go-leseren installert på den faste stasjonen, slik at brukerne kan låse opp stasjonen på datamaskiner som kjører Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP med SP3 eller Windows XP med SP2, og der BitLocker To Go-leseren ikke er installert.

Hvis denne policyinnstillingen er deaktivert, kan ikke faste datastasjoner formatert med FAT-filsystemet som er BitLocker-beskyttet, låses opp på datamaskiner som kjører Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP med SP3 eller Windows XP med SP2. Bitlockertogo.exe installeres ikke.

Obs! Denne policyinnstillingen gjelder ikke for stasjoner som er formatert med NTFS-filsystemet.


Støttes av: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\FVE
Value NameFDVDiscoveryVolumeType
Value TypeREG_SZ
Enabled ValueFAT32
Disabled Value

Ikke installer BitLocker To Go-leser på FAT-formaterte faste stasjoner
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\FVE
Value NameFDVNoBitLockerToGoReader
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
True Value1
False Value0

volumeencryption.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)