Salli WinHlp32.exen käyttää intranetin .hlp-tiedostoja

WinHlp32.exen aikaisemmat versiot sallivat intranetissä olevien .hlp-tiedostojen käyttämisen. Tämä toiminto voi kuitenkin altistaa järjestelmän tietoturvauhille. Windows Vistassa WinHlp32.exe ei voi oletusarvoisesti käyttää intranetissä olevia .hlp-tiedostoja. Voit sallia näiden tiedostojen käytön ryhmäkäytännön avulla.
Tätä toimintoa voidaan hallita kahden ryhmäkäytännön - paikallisen tietokoneen käytännön sekä nykyisen käyttäjän ryhmäkäytännön - avulla. Voit myös hallita tätä toimintoa käyttäjän rekisteriasetuksen avulla. Ensisijaisuusjärjestys on seuraava: paikallisen tietokoneen käytäntö, nykyisen käyttäjän ryhmäkäytäntö ja sen jälkeen käyttäjän rekisteriasetus. Jos kumpaakaan käytäntöä ja käyttäjän rekisteriasetusta ei ole asetettu, intranetissä olevien .hlp-tiedostojen käyttö sallitaan.
Jos tämä käytäntö on ensisijainen ja se on poistettu käytöstä, intranetissä olevien .hlp-tiedostojen käyttö estetään.
Jos tämä käytäntö on ensisijainen ja se on käytössä, intranetissä olevien .hlp-tiedostojen käyttö sallitaan.


Tuettu: Vähintään Windows Vista
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Winhelp
Value NameAllowIntranetAccessInWinhelp
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

winhelp.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)