Cho phép trò chơi trứng khủng long Phục sinh

Cho phép người dùng chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh khi thiết bị ngoại tuyến.


Nếu chính sách này được đặt thành False, người dùng sẽ không thể chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh khi thiết bị đang ngoại tuyến. Nếu cài đặt này được đặt thành True, người dùng được phép chơi trò chơi khủng long. Nếu chính sách này không được đặt, người dùng không được phép chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh trên Chrome OS đã đăng ký nhưng được phép chơi trong những trường hợp khác.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowDinosaurEasterEgg
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)