જૂના પલ્ગઇંસને ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો જૂના પ્લગઇનનો ઉપયોગ સામાન્ય પ્લગઇન તરીકે કરવામાં આવે છે.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો જૂના પ્લગઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં અને વપરાશકર્તાઓને તે ચલાવવા માટેની પરવાનગી માટે પૂછવામાં આવશે નહીં.

જો આ સેટિંગને સેટ કરેલી ન હોય, તો વપરાશકર્તાઓને જૂના પ્લગઇન ચલાવવાની પરવાનગી માટે પૂછવામાં આવશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowOutdatedPlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)