ઍપ્લિકેશન લોકૅલ

Google Chrome માં ઍપ્લિકેશન લોકૅલને ગોઠવે છે અને વપરાશકર્તાઓને લોકૅલ બદલવાથી રોકે છે. જો તમે આ સેટિંગ્સને સક્ષમ કરો છો, તો Google Chrome ઉલ્લેખિત લોકૅલનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે ગોઠવેલા લોકૅલ સપોર્ટ નથી કરતા, તો તેને બદલે 'en-US' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલી છે અથવાસેટ કરેલી નથી, તો Google Chrome વપરાશકર્તા-ઉલ્લેખિત પસંદીદા લોકૅલ (જો ગોઠવેલ છે)નો, સિસ્ટમ લોકૅલનો અથવા ફૉલબૅક લોકૅલ 'en-US' નો ઉપયોગ કરે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
ઍપ્લિકેશન લોકૅલ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameApplicationLocaleValue
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)