સપોર્ટેડ પ્રમાણીકરણ યોજનાઓ

Google Chrome દ્વારા કઈ HTTP પ્રમાણીકરણ યોજનાઓ સમર્થિત છે તેનો ઉલ્લેખ કરે છે.

સંભવિત મૂલ્યો 'basic', 'digest', 'ntlm' અને 'negotiate' છે. બહુવિધ મૂલ્યોને અલ્પવિરામ ચિહ્નથી વિભાજિત કરો.

જો નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો બધી ચાર યોજનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
સપોર્ટેડ પ્રમાણીકરણ યોજનાઓ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)