இந்தத் தளங்களில் கிளையன்ட் சான்றிதழ்களைத் தானாகத் தேர்ந்தெடு

தளம் சான்றிதழைக் கோரினால், க்ளையன்ட் சான்றிதழை Google Chrome தானாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தளங்களைக் குறிப்பிடும் url வடிவங்களின் பட்டியலைக் குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கும்.

மதிப்பானது எழுத்துச்சரம் கொண்ட JSON அகராதிகளின் அணியாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அகராதியும் { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும், அதில் $URL_PATTERN என்பது உள்ளடக்கம் அமைக்கும் வடிவமாகும். உலாவி எங்கிருந்து க்ளையன்ட் சான்றிதழ்களைத் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் என்பதை $FILTER கட்டுப்படுத்தும். வடிகட்டி எதுவானாலும், சேவையகத்தின் சான்றிதழ் கோரிக்கையுடன் பொருந்தும் சான்றிதழ்கள் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். $FILTER இல் { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } என்கிற வடிவம் இருந்தால், கூடுதலாக பொதுவானப்பெயர் $ISSUER_CN உள்ள சான்றிதழால் வழங்கப்பட்டதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட க்ளையன்ட் சான்றிதழ்கள் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். $FILTER என்பது காலியான அகராதி {} என்றால், க்ளையன்ட் சான்றிதழ்களின் தேர்ந்தெடுப்பு கூடுதலாகக் கட்டுப்படுத்தப்படாது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், எந்தத் தளத்திற்கும் தானியங்குத் தேர்ந்தெடுப்பு செய்யப்படாது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இந்தத் தளங்களில் கிளையன்ட் சான்றிதழ்களைத் தானாகத் தேர்ந்தெடு

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)