Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Cho phép bạn chỉ định danh sách mẫu url. Những mẫu url này chỉ định các trang web theo đó Google Chrome sẽ tự động chọn chứng chỉ ứng dụng, nếu trang web yêu cầu chứng chỉ.

Giá trị phải là một dãy từ điển JSON dạng chuỗi. Mỗi từ điển đều phải có dạng { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, trong đó $URL_PATTERN là mẫu cài đặt nội dung. $FILTER giới hạn các chứng chỉ ứng dụng mà trình duyệt sẽ tự động chọn. Bất kể bộ lọc, chỉ các chứng chỉ khớp với yêu cầu chứng chỉ của máy chủ mới được chọn. Nếu $FILTER có dạng { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } thì thêm nữa, chỉ những chứng chỉ ứng dụng do chứng chỉ có CommonName $ISSUER_CN cấp mới được chọn. Nếu $FILTER là từ điển trống {}, lựa chọn chứng chỉ ứng dụng sẽ không bị hạn chế thêm.

Nếu bạn không đặt chính sách này, sẽ không có thao tác tự động chọn nào được thực hiện cho bất kỳ trang web nào.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)