Sử dụng máy khách DNS tích hợp

Kiểm soát xem máy khách DNS tích hợp có được sử dụng trong Google Chrome.

Nếu chính sách được đặt thành đúng, máy khách DNS tích hợp sẽ được sử dụng, nếu có sẵn.

Nếu chính sách được đặt thành sai, máy khách DNS tích hợp sẽ không bao giờ được sử dụng.

Nếu chính sách không được đặt, người dùng sẽ có thể thay đổi để máy khách DNS tích hợp được sử dụng hay không bằng cách chỉnh sửa Chrome://flags hoặc chỉ định một cờ dòng lệnh.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBuiltInDnsClientEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)