Tắt buộc thực thi Tính minh bạch của chứng chỉ cho danh sách URL

Tắt buộc thực thi yêu cầu Tính minh bạch của chứng chỉ cho các URL được liệt kê.

Chính sách này cho phép chứng chỉ cho tên máy chủ trong URL được chỉ định không bị tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ. Điều này cho phép các chứng chỉ lẽ ra không được tin cậy vì không được tiết lộ công khai một cách thích hợp, vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc phát hiện các chứng chỉ bị sử dụng sai cho các máy chủ này trở nên khó khăn hơn.

Mẫu URL được định dạng theo https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tuy nhiên, vì chứng chỉ có giá trị cho tên máy chủ đã cho độc lập với giao thức, cổng hoặc đường dẫn nên chỉ phần tên máy chủ của URL mới được xem xét. Không hỗ trợ các máy chủ trong tên có ký tự đại diện.

Nếu chính sách không được đặt, mọi chứng chỉ được yêu cầu phải tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ sẽ bị coi là không đáng tin cậy nếu không được tiết lộ theo chính sách Tính minh bạch của chứng chỉ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tắt buộc thực thi Tính minh bạch của chứng chỉ cho danh sách URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CertificateTransparencyEnforcementDisabledForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)