Kiểm soát cách tính năng Làm sạch Chrome báo cáo dữ liệu cho Google

Nếu bạn không đặt chính sách này và tính năng Làm sạch Chrome phát hiện phần mềm không mong muốn, thì tính năng này có thể báo cáo siêu dữ liệu về lần quét đó cho Google theo chính sách do SafeBrowsingExtendedReportingEnabled đặt. Sau đó, tính năng Làm sạch Chrome sẽ hỏi người dùng xem họ có muốn xóa phần mềm không mong muốn hay không. Người dùng có thể chọn chia sẻ kết quả của quá trình làm sạch với Google để hỗ trợ việc phát hiện phần mềm không mong muốn trong tương lai. Những kết quả này chứa siêu dữ liệu tệp, tiện ích tự động cài đặt và khóa sổ đăng ký như mô tả trong Báo cáo chính thức về quyền riêng tư của Chrome.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này và tính năng Làm sạch Chrome phát hiện thấy phần mềm không mong muốn, thì tính năng này sẽ không báo cáo siêu dữ liệu về lần quét đó cho Google, ghi đè bất kỳ chính sách nào do SafeBrowsingExtendedReportingEnabled đặt. Tính năng Làm sạch Chrome sẽ hỏi người dùng xem họ có muốn xóa phần mềm không mong muốn hay không. Kết quả của quá trình làm sạch sẽ không được báo cáo cho Google và người dùng sẽ không có tùy chọn để làm như vậy.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này và tính năng Làm sạch Chrome phát hiện phần mềm không mong muốn, thì tính năng này có thể báo cáo siêu dữ liệu về lần quét đó cho Google, ghi đè bất kỳ chinh sách nào do SafeBrowsingExtendedReportingEnabled đặt. Tính năng Làm sạch Chrome sẽ hỏi người dùng xem họ có muốn xóa phần mềm không mong muốn hay không. Kết quả làm sạch sẽ được báo cáo cho Google và người dùng sẽ không có tùy chọn để chọn không gửi.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.


Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameChromeCleanupReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)