Trình hiển thị HTML mặc định dành cho Google Chrome Frame

Cho phép bạn định cấu hình trình kết xuất HTML mặc định khi Google Chrome Frame được cài đặt.
Cài đặt mặc định, được sử dụng khi không thiết lập chính sách này, cho phép trình duyệt chính thực hiện chức năng hiển thị nhưng bạn có thể tùy chọn ghi đè cài đặt này và yêu cầu Google Chrome Frame hiển thị các trang HTML theo mặc định.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Trình hiển thị HTML mặc định dành cho Google Chrome Frame


 1. Sử dụng trình duyệt chính theo mặc định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameChromeFrameRendererSettings
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sử dụng Google Chrome Frame theo mặc định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameChromeFrameRendererSettings
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)