Chặn cookie trên các trang web này

Cho phép bạn đặt danh sách các mẫu url chỉ định những trang web không được phép đặt cookie.

Nếu không đặt chính sách này, thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web từ chính sách 'DefaultCookiesSetting', nếu chính sách đó được đặt, hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Ngoài ra, hãy xem các chính sách 'CookiesAllowedForUrls' và 'CookiesSessionOnlyForUrls'. Lưu ý rằng không được có các mẫu URL xung đột giữa 3 chính sách này - chưa có chính sách nào được chỉ định là chính sách ưu tiên.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu


Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Chặn cookie trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)