Cho phép cookie chỉ trong phiên trên các trang web này

Cho phép bạn đặt danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép đặt các cookie chỉ trong phiên.

Nếu chính sách này không được đặt thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Lưu ý rằng nếu Google Chrome đang chạy trong 'chế độ nền' thì phiên có thể không đóng khi cửa sổ trình duyệt cuối cùng đóng nhưng thay vào đó sẽ vẫn hoạt động cho đến khi trình duyệt thoát. Vui lòng xem chính sách 'BackgroundModeEnabled' để biết thêm thông tin về cách định cấu hình thao tác này.

Nếu chính sách "RestoreOnStartup" được đặt để khôi phục URL từ các phiên trước đó, chính sách này sẽ không được áp dụng và cookie sẽ được lưu vĩnh viễn cho các trang web đó.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cho phép cookie chỉ trong phiên trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesSessionOnlyForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)