Cài đặt hình ảnh mặc định

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị hình ảnh hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối hiển thị hình ảnh đối với tất cả các trang web.

Nếu bạn không đặt chính sách này, 'AllowImages' sẽ được sử dụng và người dùng sẽ có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Xin lưu ý rằng trước đó chính sách này đã bị bật nhầm trên Android, nhưng tính năng này chưa được hỗ trợ đầy đủ trên Android.


Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Cài đặt hình ảnh mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web hiển thị tất cả hình ảnh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị hình ảnh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)