Cài đặt hình ảnh mặc định

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị hình ảnh hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối hiển thị hình ảnh đối với tất cả các trang web.

Nếu không thiết lập chính sách này, 'AllowImages' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cài đặt hình ảnh mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web hiển thị tất cả hình ảnh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị hình ảnh
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)