Cài đặt JavaScript mặc định

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép chạy JavaScript hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối chạy JavaScript đối với tất cả các trang web.

Nếu không thiết lập chính sách này, 'AllowJavaScript' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.


Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Cài đặt JavaScript mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào chạy JavaScript
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)