സ്ഥിരസ്ഥിതി പ്ലഗിനുകളുടെ ക്രമീകരണം

പ്ലഗിനുകൾ സ്വയമേവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വെബ്‌സൈറ്റുകളെ അനുവദിക്കണമോ എന്നത് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലഗിനുകൾ എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും അനുവദനീയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കാം.

പ്ലേ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നത് പ്ലഗിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവ നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ അവയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌തിരിക്കണം.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 'AllowPlugins' ഉപയോഗിക്കും ഒപ്പം ഉപയോക്താവിന് ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയുകയുമില്ല.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
സ്ഥിരസ്ഥിതി പ്ലഗിനുകളുടെ ക്രമീകരണം


 1. പ്ലഗിനുകള്‍ സ്വയമേവ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും അനുവദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. എല്ലാ പ്ലഗിനുകളും തടയുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. പ്ലേ ചെയ്യാന്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)