Cài đặt plugin mặc định

Cho phép bạn đặt có cho phép các trang web tự động chạy plugin không. Bạn có thể cho phép hoặc không cho phép tất cả các trang web tự động chạy plugin.

Tính năng Nhấp để phát cho phép plugin chạy, tuy nhiên người dùng phải nhấp vào plugin để bắt đầu quá trình thực thi.

Nếu chính sách này không được đặt, 'AllowPlugins' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi tùy chọn này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cài đặt plugin mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web tự động chạy plugin
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Chặn tất cả plugin
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Nhấp để phát
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)