กฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ลบล้างกฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของ Google Chrome

นโยบายนี้ระบุกฎสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Google Chrome ซึ่งเกิดขึ้นในครั้งแรกที่มีการใช้ฟังก์ชันการพิมพ์กับโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่ง

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้ Google Chrome จะพยายามหาเครื่องพิมพ์ที่ตรงกับแอตทริบิวต์ทั้งหมดที่ระบุไว้ และเลือกเครื่องพิมพ์นั้นเป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกเครื่องพิมพ์แรกที่พบว่าตรงกับนโยบายในกรณีที่มีเครื่องพิมพ์ตรงกันที่สามารถเลือกได้หลายเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับลำดับของเครื่องพิมพ์ที่ค้นพบ

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้หรือไม่พบเครื่องพิมพ์ที่ตรงกันก่อนหมดเวลา ระบบจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเป็นเครื่องพิมพ์ PDF ในตัว หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ PDF ก็จะไม่เลือกเครื่องพิมพ์ใดๆ

จะมีการแยกวิเคราะห์ค่าเป็นออบเจ็กต์ JSON โดยเป็นไปตามสคีมาต่อไปนี้:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}

เครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ Google Cloud Print จะถือว่าเป็น "cloud" เครื่องพิมพ์ที่เหลือจะจัดประเภทเป็น "local"
การข้ามช่องใดช่องหนึ่งไปแสดงว่าค่าทั้งหมดตรง ตัวอย่างเช่น การไม่ระบุการเชื่อมต่อจะทำให้การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เริ่มการค้นหาเครื่องพิมพ์ทุกประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับระบบและในระบบคลาวด์
รูปแบบนิพจน์ทั่วไปต้องเป็นไปตามไวยากรณ์ JavaScript RegExp และการจับคู่จะคำนึงถึงตัวพิมพ์อักษรเล็กและใหญ่


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
กฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)