Quy tắc chọn máy in mặc định

Ghi đè quy tắc chọn máy in mặc định trong Google Chrome.

Chính sách này xác định quy tắc chọn máy in mặc định trong Google Chrome. Điều này xảy ra vào lần đầu tiên chức năng in được sử dụng với một cấu hình.

Khi chính sách này được đặt, Google Chrome sẽ cố gắng tìm máy in khớp với tất cả các thuộc tính đã chỉ định và chọn thiết bị đó làm máy in mặc định. Máy in đầu tiên được tìm thấy phù hợp với chính sách sẽ được chọn, trong trường hợp kết quả trùng khớp không phải duy nhất, có thể chọn bất kỳ máy in trùng khớp nào tùy thuộc vào thứ tự mà máy in được tìm thấy.

Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc không tìm thấy máy in trùng khớp trong khoảng thời gian chờ thì máy in sẽ được đặt mặc định thành máy in PDF tích hợp hoặc không có máy in nào được chọn khi không có máy in PDF.

Giá trị này được phân tích cú pháp là đối tượng JSON tuân theo giản đồ sau đây:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}

Máy in đã kết nối với Google Cloud Print được coi là "cloud", các máy in còn lại được phân loại là "local".
Bỏ qua một trường nghĩa là tất cả các giá trị trùng khớp, chẳng hạn như không chỉ rõ kết nối, sẽ làm cho chế độ Xem trước bản in bắt đầu tìm tất cả các loại máy in, cục bộ và trên đám mây.
Mẫu biểu thức thông thường phải tuân thủ cú pháp JavaScript RegExp và kết quả trùng khớp có phân biệt chữ hoa-thường.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Quy tắc chọn máy in mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)