Omogući zadanog davatelja usluge pretraživanja

Omogućuje upotrebu zadanog davatelja usluge pretraživanja.

Ako omogućite tu postavku, zadano pretraživanje izvršava se kada korisnik u višenamjenski okvir upiše tekst koji nije URL.

Možete odrediti upotrebu zadanog davatelja usluge pretraživanja tako da postavite pravila zadanog pretraživanja. Ako se ta pravila ne postave, korisnik može odabrati zadanog davatelja usluge.

Ako onemogućite tu postavku, pretraživanje se neće pokrenuti kada korisnik u višenamjenski okvir unese tekst koji nije URL.

Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici tu postavku ne moći promijeniti ni nadjačati u pregledniku Google Chrome.

Ako se pravilo ne postavi, zadani je davatelj usluge pretraživanja omogućen, a korisnik će moći postaviti popis davatelja usluge pretraživanja.

To pravilo nije dostupno u instancama Windowsa koje nisu pridružene
domeni Active Directoryja.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)