ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, URL ಆಗಿರದೇ ಇರುವ ಆಮ್ನಿಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಳಿದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಆಮ್ನಿಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ URL-ರಹಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, Google Chrome ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಡೊಮೇನ್‌ಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವ Windows ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)