Aktivera standardsökleverantör

Gör det möjligt att använda en standardsökleverantör.

Om du aktiverar den här inställningen görs en standardsökning när en användare skriver text som inte är en webbadress i adressfältet.

Du kan ange vilken standardsökleverantör som ska användas genom att ställa in resten av principerna för standardsökning. Om du lämnar dem tomma kan användaren välja standardleverantör.

Om du inaktiverar inställningen görs ingen sökning om användaren skriver text som inte är en webbadress i adressfältet.

Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen i Google Chrome.

Om principen inte ställs in aktiveras standardsökleverantören och användaren kan ställa in listan med sökleverantörer.

Denna princip är inte tillgänglig på Windows-instanser som inte är anslutna
till en Active Directory-domän.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)