డిఫాల్ట్ శోధన అందింపుదారుని ప్రారంభించు

డిఫాల్ట్ శోధన ప్రదాత వినియోగాన్ని ప్రారంభిస్తుంది.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, వినియోగదారు ఓమ్నిబాక్స్‌లో URL యేతర వచనాన్ని టైప్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ శోధన నిర్వహించబడుతుంది.

మీరు మిగిలిన డిఫాల్ట్ శోధన విధానాలు సెట్ చేయడం ద్వారా ఉపయోగించాల్సిన డిఫాల్ట్ శోధన ప్రదాతను పేర్కొనవచ్చు. వీటిని ఖాళీగా వదిలిపెడితే, వినియోగదారు డిఫాల్ట్ ప్రదాతను ఎంచుకోగలరు.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే, వినియోగదారు ఓమ్నిబాక్స్‌లో URL యేతర వచనం నమోదు చేసినప్పుడు శోధన ఏదీ నిర్వహించబడదు.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభించినా లేదా నిలిపివేసినా, వినియోగదారులు Google Chromeలో ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, డిఫాల్ట్ శోధన ప్రదాత ప్రారంభించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు శోధన ప్రదాత జాబితాను సెట్ చేయగలుగుతారు.

ఈ విధానం Windowsని యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్‌కు చేర్చని
సందర్భాల్లో అందుబాటులో ఉండదు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)