Bật nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Cho phép sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.

Nếu bạn bật cài đặt này, tìm kiếm mặc định được thực hiện khi người dùng nhập văn bản vào thanh địa chỉ không phải là URL.

Bạn có thể chỉ định nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định sẽ được sử dụng bằng cách đặt phần còn lại của chính sách tìm kiếm mặc định. Nếu các chính sách này không được đặt, người dùng có thể chọn nhà cung cấp mặc định.

Nếu bạn tắt cài đặt này, không có tìm kiếm nào được thực hiện khi người dùng nhập văn bản không phải là URL vào thanh địa chỉ.

Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu chính sách này không được đặt, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định được bật và người dùng có thể đặt danh sách nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

Chính sách này không áp dụng trên các phiên bản Windows không tham
gia vào miền Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)