URL instant của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm được sử dụng để cung cấp kết quả tức thì. URL phải chứa chuỗi '{searchTerms}'. Chuỗi này sẽ được thay thế tại thời điểm truy vấn bằng văn bản mà người dùng đã nhập từ trước tới nay.

Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có kết quả tìm kiếm tức thì nào được cung cấp.

Có thể chỉ định URL kết quả tức thì của Google dưới dạng: '{google:baseURL}suggest?q={searchTerms}'.

Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
URL instant của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderInstantURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)