ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಹೆಸರು

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಕಾಟ URL ನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


Supported on: SUPPORTED_WIN7
ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಹೆಸರು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)