Navn for standard søkeleverandør

Angir navnet på standard søkeleverandør. Hvis dette ikke angis, brukes vertsnavnet angitt av søkenettadressen.

Denne retningslinjen tas bare i betraktning hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.


Støttes av: Microsoft Windows XP SP2 eller nyere
Navn for standard søkeleverandør

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)