URL trang tab mới của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định URL mà công cụ tìm kiếm sử dụng để cung cấp trang tab mới.

Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có trang tab mới nào được cung cấp.

Chính sách này chỉ được tuân thủ nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.

Giá trị mẫu: https://search.my.company/newtab


Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
URL trang tab mới của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderNewTabURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)