URL การค้นหาของผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

ระบุ URL ของเครื่องมือค้นหาที่ใช้เมื่อดำเนินการค้นหาตามค่าเริ่มต้น URL ควรมีสตริง "{searchTerms}" ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่ผู้ใช้ป้อนขณะค้นหา

URL การค้นหาของ Google สามารถระบุเป็น: '{google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}ie={inputEncoding}'.

นโยบายนี้จะต้องมีการตั้งค่าเมื่อมีการเปิดใช้นโยบาย "DefaultSearchProviderEnabled" และจะมีการใช้งานเฉพาะในกรณีนี้เท่านั้น


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
URL การค้นหาของผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)