Paràmetres per a l'URL de cerca que utilitza POST

Especifica els paràmetres utilitzats en cercar un URL amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.

Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca s'enviarà mitjançant el mètode GET.

Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior
Paràmetres per a l'URL de cerca que utilitza POST

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)