Parametri URL-a za prijedloge koji upotrebljava POST

Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja prijedloga pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.

To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za predloženo pretraživanje poslat će se pomoću GET metode.

To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji
Parametri URL-a za prijedloge koji upotrebljava POST

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSuggestURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)