Vô hiệu hóa công cụ dành cho nhà phát triển

Tắt Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript.

Nếu bật cài đặt này, bạn sẽ không thể truy cập Công cụ dành cho nhà phát triển cũng như không thể kiểm tra các phần tử của trang web được nữa. Mọi phím tắt và mọi menu hoặc các mục nhập menu ngữ cảnh để mở Công cụ dành cho nhà phát triển hoặc Bảng điều khiển JavaScript đều bị tắt.

Đặt thành tắt hoặc không đặt tùy chọn này sẽ cho phép người dùng sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDeveloperToolsDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)