સલામત બ્રાઉઝિંગ ચેતવણી પૃષ્ઠ દ્વારા આગળ વધવું અક્ષમ કરો

જ્યારે વપરાશકર્તાઓ સંભવિત રૂપે દૂષિત તરીકે ચિહ્નિત કરેલી હોય તેવી સાઇટ પર નૅવિગેટ કરે ત્યારે સલામત બ્રાઉઝિંગ સેવા એક ચેતવણી પેજ બતાવે છે. આ સેટિંગને સક્ષમ કરવું તે વપરાશકર્તાઓને કોઈપણ રીતે ચેતવણી પેજથી દૂષિત સાઇટ પર આગળ વધવાથી અટકાવે છે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલી છે અથવા ગોઠવેલી નથી, તો પછી વપરાશકર્તાઓ ચેતવણી બતાવ્યાં પછી ચિહ્નિત કરેલી સાઇટ પર આગળ વધવાનું પસંદ કરી શકે છે.

SafeBrowsing વિશે વધુ માહિતી માટે https://developers.google.com/safe-browsing જુઓ.


Supported on: SUPPORTED_WIN7
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisableSafeBrowsingProceedAnyway
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)