Vô hiệu hóa giao thức SPDY

Không cho phép sử dụng giao thức SPDY trong Google Chrome.

Nếu bật chính sách này, giao thức SPDY sẽ không sẵn có trong Google Chrome.

Tắt chính sách này sẽ cho phép sử dụng SPDY.

Nếu không thiết lập chính sách này, SPDY sẽ sẵn có.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisableSpdy
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)