Chỉ định danh sách các plugin bị vô hiệu hóa

Chỉ định danh sách các plugin bị tắt trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Các ký tự đại diện '*' và '?' có thể được sử dụng để khớp với chuỗi các ký tự ngẫu nhiên. '*' khớp với một số ngẫu nhiên các ký tự còn '?' chỉ định ký tự đơn tùy chọn, tức là khớp với ký tự 0 hoặc 1. Ký tự thoát là '\', vì vậy để khớp với các ký tự '*', '?' hoặc '\' thực, bạn có thể đặt '\' trước các ký tự này.

Nếu bạn bật cài đặt này, danh sách plugin đã chỉ định sẽ không bao giờ được sử dụng trong Google Chrome. Các plugin này được đánh dấu là bị tắt trong 'about:plugins' và người dùng không thể bật chúng.

Xin lưu ý rằng chính sách này có thể bị EnabledPlugins và DisabledPluginsExceptions ghi đè.

Nếu không đặt chính sách này, người dùng có thể sử dụng bất kỳ plugin nào được cài đặt trên hệ thống ngoại trừ các plugin không tương thích, lỗi thời hoặc nguy hiểm đã được mã hóa cứng.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Danh sách plugin bị tắt

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPlugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)