Καθορίστε μια λίστα προσθηκών τις οποίες θα μπορεί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί ο χρήστης

Καθορίζει μια λίστα προσθηκών τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ο χρήστης στο Google Chrome.

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ "*" και "?" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιστοίχιση με ακολουθίες αυθαίρετων χαρακτήρων. Ο χαρακτήρας "*" αντιστοιχεί σε έναν αυθαίρετο αριθμό χαρακτήρων, ενώ ο χαρακτήρας "?" καθορίζει έναν προαιρετικό μεμονωμένο χαρακτήρα, δηλαδή αντιστοιχεί σε κανέναν ή σε ένα χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας διαφυγής είναι "\", επομένως για την ακριβή αντιστοίχιση των χαρακτήρων "*", "?" ή "\", μπορείτε να τοποθετήσετε ένα "\" μπροστά από αυτούς.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, η καθορισμένη λίστα προσθηκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Google Chrome. Οι χρήστες μπορούν να τις ενεργοποιήσουν ή να τις απενεργοποιήσουν στο "about:plugins", ακόμα και αν η εκάστοτε προσθήκη αντιστοιχεί επίσης σε κάποιο μοτίβο στο DisabledPlugins. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν προσθήκες οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κανένα μοτίβο στα DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions και EnabledPlugins.

Αυτή η πολιτική έχει ως σκοπό να επιτρέπει την αυστηρή προσθήκη στοιχείων στη μαύρη λίστα προσθηκών, όπου η λίστα "DisabledPlugins" περιέχει καταχωρίσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως απενεργοποίηση όλων των προσθηκών "*" ή απενεργοποίηση όλων των προσθηκών Java "*Java*", ενώ ο διαχειριστής θέλει να ενεργοποιήσει κάποια συγκεκριμένη έκδοση, όπως "IcedTea Java 2.3". Αυτή η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να καθοριστεί σε αυτήν την πολιτική.

Λάβετε υπόψη ότι τόσο το όνομα της προσθήκης, όσο και το όνομα της ομάδας της προσθήκης θα πρέπει να εξαιρεθούν. Κάθε ομάδα προσθηκών εμφανίζεται σε διαφορετική ενότητα στο "about:plugins". Κάθε ενότητα μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες προσθήκες. Για παράδειγμα, η προσθήκη "Shockwave Flash" ανήκει στην ομάδα "Adobe Flash Player" και τα δύο ονόματα θα πρέπει να έχουν κάποια αντιστοίχιση στη λίστα εξαιρέσεων εάν πρόκειται να εξαιρεθεί από τη μαύρη λίστα η συγκεκριμένη προσθήκη.

Εάν δεν οριστεί αυτή η πολιτική, όλες οι προσθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε μοτίβα στο "DisabledPlugins" θα κλειδωθούν και θα απενεργοποιηθούν και δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους από τον χρήστη.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Λίστα εξαιρέσεων από τη λίστα απενεργοποιημένων προσθηκών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)