वापरकर्ता सक्षम किंवा अक्षम करू शकतो अशा प्लगइनची सूची निर्दिष्ट करा

Google Chrome मध्ये वापरकर्ता सक्षम किंवा अक्षम करू शकतो अशा प्लगिनची सूची निर्दिष्ट करते.

'*' आणि '?' हे वाइल्डकार्ड वर्ण यादृच्छिक वर्णांचे अनुक्रम जुळवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. '*' वर्णांच्या यादृच्छिक संख्येशी जुळत असेल तर '?' पर्यायी एकल वर्ण निर्दिष्ट करतो, उदा. शून्य किंवा एक वर्ण जुळणे. escape वर्ण '\' आहे, म्हणून प्रत्यक्ष '*', '?', किंवा '\' वर्ण जुळवण्यासाठी, आपण त्यांच्यासमोर एक '\' ठेवू शकता.

आपण हे सेटिंग अक्षम केल्यास, प्लगिनची निर्दिष्ट केलेली सूची Google Chrome मध्ये वापरली जाऊ शकते. जरी प्लगिन DisabledPlugins मधील नमुन्याशी देखील जुळत असले, तरीही वापरकर्ते ते 'about:plugins' मध्ये सक्षम किंवा अक्षम करू शकतात. वापरकर्ते
DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions आणि EnabledPlugins मधील कोणत्याही नमुन्यांशी न जुळणारे प्लगिन सक्षम आणि अक्षम देखील करू शकतात.

या धोरणाचा अर्थ 'DisabledPlugins' सूचीमध्ये वाइल्डकार्ड केलेल्या सर्व प्लगिन '*' अक्षम करणे किंवा सर्व Java प्लगिन '*Java*' अक्षम करणे यासारख्या प्रविष्ट्या असतात तिथे कठोर प्लगिन काळ्यासूचीमध्ये टाकण्यास अनुमती देणे असा आहे परंतु प्रशासक 'IcedTea Java 2.3' सारख्या काही विशिष्ट आवृत्ती सक्षम करू इच्छितात. या विशिष्ट आवृत्त्या या धोरणात निर्दिष्ट केल्या जाऊ शकतात.

प्लगिन नाव आणि प्लगिन च्या गटाचे नाव या दोघांना सूट दिली जावी हे लक्षात ठेवा. प्रत्येक प्लगिन गट about:plugins च्या एका स्वतंत्र विभागात दर्शविला जातो; प्रत्येकगटास एक किंवा अधिक प्लगिन असू शकतात. उदाहरणार्थ, "Shockwave Flash" प्लगिन
"Adobe Flash Player" च्या मालकीचे असतात आणि त्या प्लगिनला काळ्यासूचीमधून सूट द्यावयाची असल्यास दोन्ही नावांमध्ये अपवाद सूचीमधील जुळणी असणे आवश्यक आहे.

हे धोरण 'DisabledPlugins' मधील नमुन्यांशी जुळणारे कोणतेही प्लगिन सेट न करता सोडल्यास ते लॉक करून अक्षम केले जाईल आणि ते सक्षम करण्यात वापरकर्ता सक्षम होणार नाही.


Supported on: SUPPORTED_WIN7
अक्षम केलेल्या प्लगइनच्या सूचीतील अपवादांची सूची

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)